Là một vũ khí marketing vô cùng mạnh mẽ dành cho các Publisher có website cung cấp voucher, review sản phẩm…
Có thể thấy Giá là yếu tố quan trọng nhất ảnh hướng tới quyết định mua của người tiêu dùng, hơn 90% người mua hàng online đầu tư thời gian cho việc tìm kiếm sản phẩm có giá hời nhất vì vậy công cụ So sánh giá được DYNO cung cấp nhằm giúp Publisher tìm được sản phẩm giá tốt nhất để review và có sự so sánh trực quan cho khách hàng truy cập để tránh trường hợp người dùng chuyển trang và mất cookie.