Bạn có dữ liệu khách hàng và muốn tìm ra các điểm chung để mở rộng tập khách hàng? Bạn muốn tìm hiểu xu hướng thị trường trong năm 2018?