Cung cấp đúng đối tượng/đúng thời điểm cho mọi chiến dịch quảng cáo.

Bạn có traffic nhưng chưa biết cách kiếm tiền từ traffic đó?

Bạn đang kiếm tiền từ traffic theo cách truyền thống nhưng cảm thấy chưa hiệu quả?

DYNO có thể giúp bạn kiếm tiền từ traffic hiện có, tăng cường hiệu quả quảng cáo với các thuộc tính của traffic.