Cung cấp đúng đối tượng/đúng thời điểm cho mọi chiến dịch quảng cáo.

Khi bạn biết khách hàng của mình là ai nhưng không biết họ “ở đâu” và target họ trên mỗi nền tàng như thế nào. Hoặc khi bạn muốn nhắm tới tập khách hàng mới dựa trên nhóm khách hàng có sẵn.