Dành riêng cho các ngân hàng / tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân.

Dịch vụ tài chính là sản phẩm mà hầu hết mọi cá nhân đều có nhu cầu ở những thời điểm khác nhau, ví dụ: vay tiền mua nhà sau khi cưới vợ, mua xe hơi che mưa che nắng sau khi có con, vay tiền đầu tư khi mở công ty, … DYNO Product Personalization là giải pháp giúp các doanh nghiệp tài chính theo dõi thói quen, các sự kiện lớn xuất hiện trong cuộc sống của khách hàng tiềm năng để từ đó đề xuất các dịch vụ phù hợp, dành riêng cho từng khách hàng vào đúng thời điểm họ phát sinh nhu cầu.