Dành riêng cho các ngân hàng / tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân.

Dịch vụ tài chính là sản phẩm mà hầu hết mọi cá nhân đều có nhu cầu vào những thời điểm khác nhau, chẳng hạn: vay tiền mua xe đi học đi làm, mua nhà sau khi lập gia đình, vay tiền đầu tư khi mở công ty,vv.

DYNO Product Personalization giúp các doanh nghiệp tài chính theo dõi thói quen, các sự kiện lớn trong cuộc sống của khách hàng tiềm năng, từ đó đề xuất các dịch vụ phù hợp cho từng khách hàng vào đúng thời điểm họ phát sinh nhu cầu.